Ohjeita apurahan hakijoille

 

YLEISTÄ SÄÄTIÖN LINJASTA:

Säätiö julistaa vuosittain haettavaksi apurahoja muutamalle erikseen ilmoitettavalle hakualalle,  niin tieteellisiin kuin taiteellisiinkin projekteihin. Sen lisäksi hakija voi hakualojen ulkopuolelta  harkinnanvaraisesti tehdä hakemuksen myös muihin hankkeisiin (hakuajan puitteissa).

Säätiön sääntöjen mukaan tuetaan suomalaisia kulttuurihankkeita tieteen ja taiteen alalla, sekä kaupan ja teollisuuden kehittämiseksi. Hakea voivat sekä yksityiset henkilöt että työryhmät ja yhteisöt. Hakijan ei tarvitse olla Suomen kansalainen, mutta kytkös suomalaiseen kulttuuriin tai tutkimukseen tulee olla.

Menestys haussa riippuu hakemuksen tasosta sekä yleisesti tulleiden hakemusten määrästä ja tasosta. Viime vuosina säätiö on vuosittain tukenut hankkeita lähes miljoonan euron edestä, noin sata projektia on saanut myönteisen päätöksen. Hakemuksia on ollut perinteisesti paljon, viime vuonna yli 700.

Saajille tiedotetaan henkilökohtaisella kirjeellä toukokuun loppuun mennessä. Apurahansaajat ilmoitetaan myös julkisesti näillä kotisivuilla. Säätiö ei perustele kielteisiä päätöksiä.

 

HAKU 2021:

 

HAKUAIKA ON 1.2.-1.3.2021

TÄNÄ VUONNA HAKUALOJA ON VAIN YKSI: ESITTÄVÄT TAITEET

 

  - Sähköiseen hakujärjestelmään pääsee tästäkin -  (vasta 1.2.2021)

 

OHJEET - LUE ENSIN NÄMÄ:

 

1. KUKA VOI HAKEA JA MIHIN?

 

Esittäviksi taiteiksi katsotaan lähinnä teatteri, musiikki, tanssi ja sirkus; myös muut esittävät taiteet tulevat kyseeseen.

Säätiö ei etukäteen rajaa kenttää, hakija määrittelee itse kuulumisensa haussa olevaan kenttään.

Säätiö tukee tänä vuonna erityisesti yksittäisiä taiteilijoita ja pieniä ryhmiä.

Asiamies neuvoo tarvittaessa.

 

2. MINKÄLAINEN HAKEMUKSEN TULEE OLLA?

 

Hakemus tehdään SEKÄ sähköisessä järjestelmässä ETTÄ postitse lähetetyssä paperiversiossa, joka on hakijan henkilökohtaisesti allekirjoittama.

Mikäli sähköistä hakemusta ei voi tehdä, on myös vapaamuotoinen hakemus mahdollinen. Tästä tulee käydä ilmi samat tiedot kuin hakulomakkeestakin: hakijatiedot, lyhyt projektisuunnitelma, kustannusarvio, samaan hankkeeseen muualta saadut sekä haettavat apurahat. Suosittelijoista (max 2 kpl) riittää nimet ja yhteystiedot.

Apurahaa voi hakea (normaalisti sekä tieteelliseen että) taiteelliseen työhön, joko yksityishenkilönä tai työryhmänä.

Tänä vuonna säätiö toivoo saavansa hakemuksia yksittäisiltä esiintyviltä taiteilijoilta tai pieniltä työryhmiltä.

Säätiö ei toivo saavansa pitkiä ja runsasliitteisiä hakemuksia; lyhyt ja ytimekäs työsuunnitelma riittää.

Hakemuksen voi tehdä/täyttää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Sähköinen hakulomake on kuitenkin vain suomen kielellä.

Suosittelijoiden ei tarvitse tehdä erillisiä lausuntoja, nimi ja yhteystiedot riittävät.

EI KIRJATTUJA KIRJEITÄ! Liitteitä ei palauteta.

LIITTEET: Allekirjoitettuun hakemukseen riittää itse hakulomake; riittää, että liitteet ovat sähköisessä järjestelmässä.

 

3. DEADLINE

Hakemusten viimeinen jättöaika vuonna 2021 on 1.3.klo 15.45.  Toimisto sulkee tämän jälkeen, eikä tämän jälkeen saapuneita hakemuksia käsitellä. Säätiöllä on postilaatikko hakemusten jättämistä varten osoitteessa Mariankatu 7 C (porttikäytävä).

Huom! Säätiö on muutamia vuosia sitten vaihtanut osoitetta, sisään ei enää tulla Kordelinin säätiön kautta. Pyydämme hakijoita käyttämään C-rappua.

KAIKKIEN hakemusten on oltava perillä 1.3 klo 15.45 riippumatta siitä, milloin ne on lähetetty!

Sähköisessä järjestelmässä voi tehdä muutoksia ja lisäyksiä tietoihin 1.3 klo 24 saakka, mutta itse allekirjoitetun hakemuksen on oltava perillä jo klo 15.45.

Huom! Hakemusta voi sähköisessä järjestelmässä muokata kunnes se on säätiössä kuitattu vastaanotetuksi ja sen jälkeen olemalla yhteydessä sähköpostitse säätiöön.

Mahdolliset tekniset kyselyt sähköpostitse kristina.ranki@niilohelander.net tai pk@datalink.fi

 

4. TIEDOTUS APURAHOISTA

Hakemukset käsitellään maaliskuun, huhtikuun ja toukokuun aikana ja saajille tiedotetaan henkilökohtaisella kirjeellä toukokuun loppuun mennessä. Apurahansaajat ilmoitetaan myös julkisesti näillä kotisivuilla. Säätiö ei perustele päätöksiä.

Hakemuksellaan apurahansaaja sitoutuu siihen, että hänen nimensä ja aiheensa julkistetaan.

 

5. APURAHAN KÄYTTÖ

Saadun apurahan voi käyttää kahden vuoden kuluessa myönnöstä. Myönnön jälkeen tulee apurahan saajan tehdä lyhyt vapaamuotoinen selvitys käytetystä apurahasta ja lähettää se asiamiehelle postitse tai sähköpostitse.