Ohjeita hakijoille 

 

 SEURAAVA HAKU ON VUONNA 2019

 

VUODEN 2018 APURAHAHAKU

Säätiö julistaa vuosittain haettavaksi apurahoja muutamalle erikseen ilmoitettavalle hakualalle, mutta hakemuksia voi harkinnan mukaan tehdä muihinkin hankkeisiin (ei kuitenkaan koska tahansa). Menestys haussa riippuu hakemuksen ja hakijan tasosta sekä yleisesti tulleiden hakemusten määrästä ja tasosta. Viime vuosina säätiö on vuosittain tukenut hankkeita noin 700 000-800 000 euron edestä, noin sata projektia on saanut myönteisen päätöksen. Hakemuksia on ollut perinteisesti paljon.

Saajille tiedotetaan henkilökohtaisella kirjeellä toukokuun loppuun mennessä. Apurahansaajat ilmoitetaan myös julkisesti näillä kotisivuilla. Säätiö ei perustele kielteisiä päätöksiä.

  - Sähköiseen hakujärjestelmään pääsee tästäkin -

OHJEET - LUE ENSIN NÄMÄ!

1. KUKA VOI HAKEA JA MIHIN?

Säätiön sääntöjen mukaan tuetaan suomalaisia kulttuurihankkeita tieteen ja taiteen alalla. Hakea voivat sekä yksityiset henkilöt että työryhmät ja yhteisöt.

Painotamme erityisiä hakualoja mutta niiden lisäksi avoin haku on mahdollinen. Kunkin hakualan kohdalla tulevat kaikenlaiset hakemukset kyseeseen.

Asiamies neuvoo tarvittaessa!

2. MINKÄLAINEN HAKEMUS?

Hakemus tehdään SEKÄ sähköisessä järjestelmässä ETTÄ postitse lähetetyssä paperiversiossa, joka on hakijan henkilökohtaisesti allekirjoittama.

Mikäli sähköistä hakemusta ei voi tehdä, on myös vapaamuotoinen hakemus mahdollinen. Tästä tulee käydä ilmi samat tiedot kuin hakulomakkeestakin: hakijatiedot, lyhyt projektisuunnitelma, kustannusarvio, samaan hankkeeseen muualta saadut sekä haettavat apurahat. Suosittelijoista (max 2 kpl) riittää nimet ja yhteystiedot.

Apurahaa voi hakea sekä tieteelliseen että taiteelliseen työhön, joko yksityishenkilönä tai työryhmänä.

Säätiö ei toivo saavansa pitkiä ja runsasliitteisiä hakemuksia; lyhyt ja ytimekäs suunnitelma riittää.

Hakemuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Sähköinen hakulomake on kuitenkin vain suomen kielellä.

Suosittelijoiden ei tarvitse tehdä erillisiä lausuntoja, nimi ja yhteystiedot riittävät.

EI KIRJATTUJA KIRJEITÄ! Liitteitä ei palauteta.

 

3. DEADLINE

Hakemusten viimeinen jättöaika on tiistai 3.4. klo 15.45. Toimisto sulkee tämän jälkeen, eikä tämän jälkeen saapuneita hakemuksia käsitellä.

VIIMEISEN HAKUPÄIVÄN POSTILEIMA HYVÄKSYTÄÄN.

Säätiö toivoo, että postitse lähetetyt hakemukset varustetaan postitoimistosta saatavalla postileimalla - ilman sitä ei voida nähdä, onko hakemus jätetty ajoissa. Varmin tapa on tuoda hakemus itse Mariankatu 7 c postilaatikkoon (virka-aikana).

Ulkomailta tulevien hakemusten on oltava perillä 3.4.2018. klo 15.45. riippumatta siitä, milloin ne on lähetetty!

Sähköisessä järjestelmässä voi tehdä muutoksia tietoihin 3.4. klo 24 saakka, mutta itse hakemuksen on oltava perillä jo klo 15.45.

 

4. TIEDOTUS APURAHOISTA

Hakemukset käsitellään huhtikuun ja toukokuun aikana ja saajille tiedotetaan henkilökohtaisella kirjeellä toukouun loppuun mennessä. Apurahansaajat ilmoitetaan myös julkisesti näillä kotisivuilla. Säätiö ei perustele päätöksiä.

 

5. APURAHAN KÄYTTÖ

Saadun apurahan voi käyttää kahden vuoden kuluessa myönnöstä. Myönnön jälkeen tulee apurahan saajan tehdä lyhyt vapaamuotoinen selvitys käytetystä apurahasta ja lähettää se asiamiehelle postitse tai sähköpostitse.