In English På svenska

 

GRANTS FOR 2020 WILL BE ANNOUNCED ON JANUARY 15th!

THE APPLICATION PERIOD IS 1.2.-28.2.2020

 

STIPENDIER FÖR 2020 KAN ANSÖKAS I FEBRUARI!

ANSÖKNINGEN PUBLICERAS 15.1.2020

 

Myönnöt 2019.pdf

The receivers have got a letter with instructions about payments etc.

Mottagarna har fått brev med instruktioner om utbetalning mm.

För mer information/ for more information:

kristina.ranki@niilohelander.net