Instructions in English - Instruktioner på svenska

 

 

STIPENDIER ÅR 2021: INSTRUKTIONER OCH NÄRMARE ANVISNINGAR PUBLICERAS I JANUARI

ANSÖKNINGSTID ÄR 1.2.-1.3.2021

 

GRANTS FOR 2021: THE INFORMATION WILL BE ANNOUNCED IN JANUARY

THE APPLICATION PERIOD IS 1.2.-1.3.2021

 

 

 

 

2020 instructions:

 

Deadline for the applications are on Friday 28th February at 15.45.

Applications are to be sent to the office both through the electronic system AND by post/physically. Attachments can be only electronic.

On our grant policy, please see earlier years' grants.

This year we promote projects related to five special fields.

Applicants from all countries and nationalities are welcomed, but the project has to have a connection to Finland. The application form is only in Finnish.

APPLY HERE  - SÖK HÄR

 

Ansökningarna skall ha ett samband till Finland. Sökanden kan vara av annan än finsk nationalitet. Ansökningsblanketten finns endast på finska.

STIPENDIER FÖR 2020 KAN ANSÖKAS I FEBRUARI MÅNAD!

Ansökan börjar 1.2.2020 och slutar 28.2. kl 15.45.

Ansökningsblanketten skall sändas BÅDE elektroniskt OCH per post! Bilagorna kan sändas endast elktroniskt.

Om stiftelsens beviljningstradition, var god och se tidigare års beviljade stipendier.

 

Last year's grants/ Förra årets beviljade stipendier:

Myönnöt 2019.pdf

 

The receivers have got a letter with instructions about payments etc.

Mottagarna har fått brev med instruktioner om utbetalning mm.

För mer information/ for more information:

kristina.ranki@niilohelander.net