In English På svenska

 

GRANTS FOR 2019 ARE PUBLISHED HERE:

ÅRETS STIPENDIER ÄR PUBLICERADE HÄR:

Myönnöt 2019.pdf

The receivers have got a letter with instructions about payments etc.

Mottagarna har fått brev med instruktioner om utbetalning mm.

För mer information/ for more information:

kristina.ranki@niilohelander.net