Instruktioner på svenska - Instructions in English

 

 

STIPENDIER ÅR 2022:

ANSÖKNINGSTIDEN ÄR 1.2.-28.2.2022

 

 Detta år beviljas understöd särskilt för tre temata:

1. Nordafrika

2. Marginalisering och delaktighet

3. Förhållandet till naturen i konsten och vetenskapen

 

GRANTS FOR 2022: 

THE APPLICATION PERIOD IS 1.2.-28.2.2022

 Applications are to be sent to the office both through the electronic system AND by post/physically. Attachments can be only electronic.

On our grant policy, please see earlier years' grants.

This year we promote projects related to three special fields.

Applicants from all countries and nationalities are welcomed, but the project has to have a connection to Finland. The application form is only in Finnish.

 

 

APPLY HERE  - SÖK HÄR

 

Ansökningarna skall ha ett samband till Finland. Sökanden kan vara av annan än finsk nationalitet. Ansökningsblanketten finns endast på finska.

Ansökningsblanketten skall sändas BÅDE elektroniskt OCH per post! Bilagorna kan sändas endast elektroniskt.

Om stiftelsens stipendieprofil, var god och se tidigare års beviljade stipendier.

 

För mer information/ for more information:

kristina.ranki@niilohelander.net